Władze Fundacji

Rada Fundatorów:

Prof. Karol Karski - Przewodniczący Rady Fundatorów

Tomasz Klimański - Członek Rady Fundatorów

Wojciech Maciejewski - Członek Rady Fundatorów


Zarząd Fundacji:

Prof. Karol Karski - Przewodniczący Zarządu

Tomasz Klimański - Sekretarz Fundacji

Wojciech Maciejewski - Członek Zarządu


Społeczna Rada Fundacji:

Senator RP - Józef Pinior - Przewodniczący Rady

Ks. dr - Jerzy Cudny

Ks. płk - Michał Dudicz

Prof. dr hab. - Czesław Grzelak

Prof. dr hab. - Piotr Książek

Ks. prof. dr hab. - Celestyn Napiórkowski

Prof. dr hab. - Marek Opielak

Dr - Jan Sęk

Dr - Tadeusz Płuziński

Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki

Design by flankerds.com