Główne cele Fundacji

Fundacja Ekumeniczna „TOLERANCJA” od chwili powstania z dużą konsekwencją realizuje postawione sobie cele, takie jak kształtowanie tolerancji i poszanowania dla wszystkich mniejszości zwłaszcza wyznaniowych, narodowościowych i kulturowych. Czyni to poprzez organizowanie publicznych dyskusji, prowadzenie badań studyjnych, nagradzanie prac dyplomowych studentów, jeśli tematem był problem tolerancji.

Fundacja „TOLERANCJA” współpracuje z różnymi organizacjami międzynarodowymi m.in. Związkiem na Rzecz Pojednania Narodów z siedzibą w Berlinie, której członkami są posłowie Bundestagu i znaczący politycy europejscy ponadto International Fellowship of Reconcilition – IFOR (Związek na Rzecz Pojednania).

Fundacja Ekumeniczna „TOLERANCJA” wydaje czasopismo pt. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, które przedstawia szeroką panoramę spraw ekumenicznych w Polsce i na świecie. Prezentuje ważne dokumenty kościołów różnych wyznań związane z problematyką ekumeniczną oraz wywiady, opinie i artykuły na temat dialogu pomiędzy wyznawcami różnych religii, pisanych przez publicystów i teologów chrześcijańskich. Jest to jedyne w Polsce czasopismo o takim profilu, którego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Karol Karski.

Fundacja Ekumeniczna „TOLERANCJA” na pierwszy plan wysuwa zadania zwalczania wszelkich przejawów nacjonalizmu, szowinizmu oraz jątrzącego stosunki społeczne antysemityzmu, powstającego bardzo często na gruncie uprzedzeń wyznaniowych i narodowych. Nowym zadaniem rozwojowym Fundacji jest podejmowana próba rozwijania „Kół przyjaciół Fundacji”, zwłaszcza, wśród młodzieży szkół wyższych. Temu zadaniu służy idea nagradzania prac studenckich (licencjackich i magisterskich), które związane są z realizacją zadań statutowych Fundacji.

Design by flankerds.com