Fundacja Ekumeniczna "Tolerancja"

„Tolerancja to magiczne słowo. Wciąż budzi skrajne emocje:
od najpełniejszej aprobaty po fanatyczny wprost gniew tych,
którzy nie są w stanie pogodzić się z jakąkolwiek odmiennością.”

Profesor Tadeusz ZielińskiFundację Ekumeniczną „TOLERANCJA” założyła w roku 1993 grupa działaczy chrześcijańskich, którym bliska jest idea tolerancji. Przewodniczącym Rady Społecznej Fundacji przez wiele lat był zmarły w 2003 roku profesor Tadeusz Zieliński (były Rzecznik Praw Obywatelskich), samą zaś Radę Społeczną Fundacji tworzy grupa osób różnych wyznań, duchownych, naukowców, polityków, dziennikarzy.

Działacze Fundacji Ekumenicznej „TOLERANCJA” na plan pierwszy wysuwają zadania zwalczania wszelkich przejawów nacjonalizmu, szowinizmu oraz jątrzącego stosunki społeczne antysemityzmu, powstającego bardzo często na gruncie uprzedzeń wyznaniowych i narodowych.

Dla tych wynikających z niedojrzałości społecznej zagrożeniom chcą oni przeciwstawić wartości, będące wspólnym dorobkiem ludzkości.

Inicjują i rozwijają różnorodne formy współpracy ludzi dla budowania stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności oraz utrzymują kontakty ze środowiskami ekumenicznymi Europy i świata.


Od 1998 roku za szczególne działania w dziedzinie szerzenia idei tolerancji wręczane są medale ”Zasłużony dla Tolerancji".


Design by flankerds.com